Atölye İçeriği

Teori

  • Artikülasyon, vurgu, tonlama, ulama, deklamasyon v.b. ile ilgili kurallar.
  • İyi artiküle edebilmenin önemi ve konuşma organlarını geliştirme.
  • Yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklar.
  • Sesin etkili ve doğru kullanımı.
  • Topluluk önünde yapılan konuşmalarda nefes kontrolü.
  • Doğaçlama.
  • Konuşmayı tekdüzelikten arındırmak için yapılması gereken çalışmalar.

Pratik

  • Farklı metinler üzerinde uygulamalar.
  • Doğaçlama çalışmaları.

Detaylar

Eğitmen: Burcu Başaran Yanger