Atölye İçeriği

  • Isınma Çalışmaları
  • Konsantrasyon Çalışmaları
  • Dil gelişimini destekleyici oyunlar
  • Pandomim
  • Dramatik oyunlar
  • İletişim ve Etkileşim Oyunları
  • Algı Çalışmaları
  • Erken Çocukluk Döneminde Fen, Matematik, Türkçe Eğitiminde Drama
  • Drama kaynaklı oyun 

Kazanımlar

Drama, yüksek derecede yaratıcılık gücüne dayanan, insan tecrübesini araştıran bir yoldur. Dramatik etkinlikler, insancıl düşünme, hissetme ve davranmayla birlikte çocuğun, kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olur. 

Dramanın bu yönünden aldığımız ilhamla atölyemizde; çocuklarımızın ilgi ve tecrübelerinden doğan hayali oyunlar, doğaçlama oyunlar ve onların sosyal rollerini içeren oyunlar oynayacağız. Ta ki, onlar beceri sahibi, tutarlı, anlayışlı, sahip oldukları imkanlarla dünyalarını genişletmeye çalışan, yaşama kendi düşünceleri ile katılan cesur bireyler olana kadar…