Banu Büte

Bi Dünya Tiyatro

SM Danışmanı / Dış İlişkiler Temsilcisi

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Tiyatro Ana Bilim Dalı, Sahne Tasarımı Bölümü’ne başlayan Büte, ön lisansını tamamladıktan sonra iletişim alanına yönelmiş ve Uluslararası ve kurumsal nitelikli ticari yapılarda, Multidirectional Marketing Specialist (PR & Dijital), Marka Yönetimi ve Strateji Danışmanı olarak kariyer yapmıştır. 

Kariyerini belirleyen adımların temelinde Sahne Sanatları ve tasarımı eğitiminin geliştirdiği görsel yaratı ve bu yaratının dijital iletişim temelli “insana yansıması”yla şekil kazandığını ifade eder. Web sitesi yönetimi, Reklam Koordinatörlüğü ve Yetkin Liderlik alanlarında pek çok uygulama ve çalışmaları bulunmaktadır.

Banu Büte, Bi Dünya Tiyatro, Sahne ve Görsel Sanatlar Topluluğu Derneği üyesi olmanın yanı sıra, Derneğe stratejik SM Yapılanma desteği vermekte ve Uluslararası platformlarda derneğin gelişimine yönelik araştırma ve iletişim çalışmalarını yönetmektedir.

Büte, ayrıca www.iyilikmerkezi.com oluşumunun dijital yapılanma çalışmalarını yürütmektedir.