Selvinaz Aydoğan Çetiner
Fotoğraf Sanatçısı

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. 1984 yılından itibaren İzmir’in köklü fotoğrafçılık aile şirketlerinden biri olan Aydoğan Fotoğrafçılık’ta aile işini sürdürmekte ve alanında profesyonel fotoğrafçı olarak İzmir Ticaret Odası’nda “Sinema ve Fotoğrafçılık Grubu”nu temsilen meclis üyeliği yapmaktadır. Mahkemelerde bilirkişilik görevlerini de yürüten sanatçı, D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü ile seminerler düzenlemekte ve “Fotoğrafçılığın Geleceği” ile ilgili projeler üretmektedir. D.E.Ü, GSF ve Meslek Lisesi öğrencilerine fotoğrafçılık konusunda kurumsal düzeyde staj imkânı sağlamakta ve fotoğraf seçim kurullarında jüri olarak görev almaktadır. 2015 ve 2016 yıllarında 2 kez TAKSEV Uluslararası Tiyatro Festivali’nde, Sedef Ecer Atölyesi’ne seçilerek festivalin görsel hafızasını oluşturmuştur.  İzmir Uluslararası Kukla Festivalinde 2016 tarihinden itibaren 5 ayrı fotoğraf sergisi açmış; festival kapsamındaki çalışmaları sürmektedir. Başta Kadın Dernekleri olmak üzere STK’ larda felsefi sunumlar yaparak fotoğraf desteği vermektedir. Oynayan Kareler tanımı ile Felsefe Bilimi ile Fotoğraf Sanatının tüm unsurlarını birleştirerek sahne sanatlarının devingen yapısına farklı bir boyut kazandırmak; objektifi aracılığı ile “durdurduğu zaman” karesinin insan beyninde sürekli bir akış yaratacak niteliği kazanmasına yönelik Sahne Sanatları Fotoğrafçılığı projesini yaratma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.