Şirket Performans Destek Programları

Atölye İçeriği Teknoloji ile değişim hızı artan iş dünyasında, sektörel gelişimlerin keşmekeşi yetmezmiş gibi yeni nesil Y ve Z kuşaklarının alana yayılmaları, iletişim başta olmak üzere performans, uyum ve verimlilik beklentilerini olumsuz etkilemeye başladı. Kurumların, personel eğitimlerinde tutum ve davranış değiştirmeye yönelik eğitim gereksinimleri süregelen klasik çalışmaların yetersizliğini gözle görülür biçimde arttırdı. Yaratıcı Drama kapsamında…