Ses Oyunculuğu ve Diksiyon

Atölye İçeriği Teori Artikülasyon, vurgu, tonlama, ulama, deklamasyon v.b. ile ilgili kurallar. İyi artiküle edebilmenin önemi ve konuşma organlarını geliştirme. Yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklar. Sesin etkili ve doğru kullanımı. Topluluk önünde yapılan konuşmalarda nefes kontrolü. Doğaçlama. Konuşmayı tekdüzelikten arındırmak için yapılması gereken çalışmalar. Pratik Farklı metinler üzerinde uygulamalar. Doğaçlama çalışmaları. Detaylar Eğitmen:…

Mikrofon Oyunculuğu ve Seslendirme (Dublaj)

Atölye İçeriği Mikrofon Oyunculuğuna Giriş Mikrofon oyunculuğunun tanımı. Mikrofon oyuncusunda bulunması gereken özellikler. Diksiyon Kuralları Teori Artikülasyon, vurgu, tonlama, ulama, deklamasyon vb ile ilgili kurallar. İyi artiküle edebilmenin önemi ve konuşma organlarını geliştirme. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar. Role girme, rolde kalma. Pratik  Seslendirme Teknikleri  Seslendirme ve terimleri hakkında genel bilgiler.  Metni deşifre…

Oyunculuk ve Alexander Tekniği ile Beden Farkındalığı

Atölye İçeriği Isınma, ses, nefes, egzersizleri Boşluk nedir? Boş Alan nedir? Canlı olmak ne demek? Bir canlı türü olarak insan Bilinç-Farkındalık Zeka-Anlayış Kimlik (id, ego, süperego) “Var Olmak” ve “Sahip Olmak” arasındaki farklar Kimiz ve Ne Yapıyoruz? Duyu organlarımızın kapasitesi ve illüzyona dayalı algılayış hakkında sözlü ve uygulamalı anlatım. Alexander Tekniği nedir? Alexander Tekniği uygulamalarıyla…

İçimdeki Clown

Atölye İçeriği Katılımcıların kendi içindeki clownesk öğeleri bulmasını sağlamak. Atölye, profesyonel tiyatro sanatçılarının yanı sıra içindeki clown’ı aramaya ve kendisini geliştirmeye hevesli, 16 yaş ve üzeri herkesin katılımına yöneliktir. ‘clown’ nedir? Kendini olduğun gibi ifade edebilme özgürlüğünün en sınırsız olduğu yerdir! Başarısızlığın ardından umudunu hiçbir zaman kaybetmeme yetisine sahip olmak. Zayıf yönlerinin aslında en güçlü…

Masal Tiyatrosu (Çocuk)

Atölye İçeriği Çocukların el becerilerinin gelişmesi en az diğer kazanımları kadar önemlidir. Bir sanat etkinliğinin el becerisiyle bir araya getirildiği masal tasarım atölyesiyle, çocuklara emek ve yaratma coşkusunun yaşatılması hedeflenmektedir. (2 hafta 2 farklı versiyon içerikli bir atölyedir. Tümevarım, tümden gelim yöntemiyle, üretilen malzemeden masala, masal içeriğinden üretime… Kazanımlar Doğada her şeyin bir sesi ve…

Yaratıcı Drama (Çocuk)

Atölye İçeriği Isınma Çalışmaları Konsantrasyon Çalışmaları Dil gelişimini destekleyici oyunlar Pandomim Dramatik oyunlar İletişim ve Etkileşim Oyunları Algı Çalışmaları Erken Çocukluk Döneminde Fen, Matematik, Türkçe Eğitiminde Drama Drama kaynaklı oyun  Kazanımlar Drama, yüksek derecede yaratıcılık gücüne dayanan, insan tecrübesini araştıran bir yoldur. Dramatik etkinlikler, insancıl düşünme, hissetme ve davranmayla birlikte çocuğun, kendisini ve çevresini tanımasına…